• Home
  • Стенописи

Рисуване върху стени, стенопис в апартаменти

Как да се украси апартаментът с помощта художествен стенопис?

Нашите художници създават прекрасни рисунки върху стени, които са способни да украсят интериора на всеки апартамент.

В зависимост от Вашия вкус ние заедно с Вас ще направим скици, по които ще се създава декорирането на стените.

 

При оформянето на апартамента от нас е предвидено използването на екологичните акрилови бои, имащи спокойни, не дразнещи очите нюанси. Нарисуваните с такива бои картини не създават бликове, което е особено важно за възприемането на изображението в ограничено пространство. Сюжетите на картините могат да са най-различни в зависимост от стилистическата концепция, гарнитурата на интериора на даденото помещение и предпочитанията на възложителя.

Рисунки върху стени на апартамента винаги е бил ефикасен начин за украса на всякакъв интериор.

От древни времена хората са украсявали своите жилища, и най-древните рисунки, намерени от археолозите, са представлявали нищо друго, освен стенопис. Едни от най-красивите древни рисунки върху стената са били открити в пещерата Алтамира. За разлика от съвременните художници, древните хора за създаване на фрески или стенопис като правило се ползвали с подръчен материал. Често това е бил прост въглен или с различен цвят охра. Понякога те просто са издълбавали рисунки в скалата, но красотата на първобитните рисунки върху стената продължава да пленява и до днешен ден. С течение на времето се променяли и начините за създаване на стенописа. Днес майсторите на стенописа използват екологични, устойчиви на износване материали, благодарение на които стенописът в интериора не губи своите колоритни свойства и остава долговечен.

Рисуване по стени с апартамента и стенописът на стаята – това винаги е творчески подход към оформянето на дома и реализиране на Вашите фантазии. Красивите стенописи ефектно украсяват интериора и често стават главна пикантна черта при оформянето на пространството в дома.

Портрет по снимка. Рисуване на картини и портрети по поръчка.

Художникът по стенописа професионално ще направи рисуване по стени по поръчка.

 Ще изпълни стенописа в интериора, ще подготви по избор всякакви рисунки за стенопис и проработи всички елементи на стенописа, ориентирайки се на Вашия вкус и прислушвайки се към Вашите пожелания.

Стенопис в апартамента «Бяло цветче»

Стенопис в апартамента «Бяло цветче»

Оригинално изглежда решението, когато художественият стенопис се свежда в специално построена за него ниша. При използване на точково осветление рисунката изглежда особено декоративно. Бялото цветче, при падаща върху него отгоре светлина изглежда като скулптурен елемент от интериора, дотолкова обемно и реалистично е предадена най-тънката игра на светлината и сянката върху неговата повърхнина. Пастелният тон на този стенопис придава изисканост и благородство в интериора на апартамента.

1

1

Стенопис

Стенопис "Магнолия" в апартамент

Стенопис в апартамента «Призрачна гора»

Стенопис в апартамента «Призрачна гора»

На стенописа «Призрачна гора» е предхождала картина, изобразяваща силуети на дървета, нарисувани в лиричен романтичен стил. Картината е била взета за основа и отблъсквайки се от този сюжет, е бил решен стенописът на целия интериор на апартамента. Особено сполучливо в този прием е билотова, че при цялата декоративност и орнаменталност на рисунката, художникът е смогнал да напусне скучните и еднообразни повторения, запазвайки орнаменталността на композицията. По същество, излезе голяма картина, изобразяваща таинствена гора. Рисуваните от ръка клонки на дърветата като че ли са разворени в общия интериор, придавайки ефект на таинственост и призрачност в стила на апартамента. В зависимост от осветлението картината се променя. Когато върху нея падат бликове на слънцето, тя става радостна и слънчева. През облачно време придобива успокояващи тонове. Всяка линия на рисунката е сякаш жива. И, ако Вие хвърлите на нея случаен поглед, минавайки покрай стената, то благодарение на виртуозната работа с тона, цялата рисунка идва в движение, започвайки да трепти и да се прелива. Но това движение няма да е натрапчиво. То може да се види, както и многото друго в живописта, само ако Вие това поискате и внимателно се вгледате. Особено ефектно изглеждало централното пано. Отделяло се и привличайки внимание с красиви изящни сребристи силуети на дърветата върху дълбокия тъмночервен фон, то се яви композиционен център на дизайна на целия апартамент. Върху наситения фон на тъмночервените стени четливо са прорисувани блестящи и променящи своя тон силуети на дърветата. Създавайки допълнителен обем на стаята, те са формирали връзване на цялата композиция на централното пано, като подчерта изящният стил на целия интериор.