• Home
  • Цени на стенопис

Цени на рисунките върху стени

Нашето студио в България Ви предлага високо качество на професионалните рисунки върху стени и на живописта за интериора на приемливи цени.

Стойността на рисунките върху стени от нашите художници се създава от няколко фактора, определящ от които е категорията за сложност на бъдещата картина или рисунките върху стени.

Ние прилагаме проверени съвременни технологии за изпълнение на художественните рисунки, адаптирайки ги под характеристиките на обекта, интериор ли е това на частно или обществено предназначение.

За да се отговори на въпроса, какви са цените на рисунките върху стени от художниците на нашето студио, необходимо ни е да знаем:

1. Сюжета на рисунките – главното, което определя стойността на всяка художествена рисунка върху стената или цената на картината върху платното.

Всеки избран от Вас сюжет, най-вече може да се отнесе към определена категория сложност.

Ние условно отделяме следните категории:

1) Прости, абстрактни фонове;

2) Средна сложност на рисунката:

- несложни орнаменти,

- шаблонен стенопис,

- рисунки без особено изрисуване,

- силуетна рисунка,

- сложни фонове,

- плоскостни изображения без въздушна перспектива и далечен план;

3) Сложни рисунки върху стени:

- елементи от пейзажа, натюрморта,

- реалистично изобразяване на природата,

- на градския пейзаж,

- висока степен на изрисуване на изображението;

4) Рисунки върху стени с висока категория на сложност, елитни рисунки:

- изображения на хора и животни,

- творчески авторски композиции,

- композиции върху фантастични теми, изпълнени в различни стилове, създадени по желание на Възложителя,

- композиции, изпълнени според мотиви на творбите на други художници.

2. Площта на стената, предназначена за стенописа, - определя много от гледна точка на технологията за изпълнение на художественния стенопис.

3. Сроковете за изпълнение на рисунката, а също така датите, когато ние бихме могли да пристъпим към него.

4. Къде се намира обектът, който е предназначен за стенописа. Ние правим стенопис както непосредствено върху територията на Възложителя, така и в нашето студио, ако Ви интересува мобилен вариант на картината с голям размер, която ние после ще можем да монтираме във Вашия интериор.

5. Скици – изпращайте на нашата поща Вашите идеи и готови картинки за изпълнение на рисунката. Ако готова картинка да се избере самостоятелно Ви е сложно, ние с удоволствие ще разработим за Вас комплект от предложения със скици според Ваши желания, от които Вие ще можете да изберете своя бъдещ стенопис.

6. Точната стойност на бъдещата работа ние ще можем да назовем именно след Вашия избор на скицата за бъдещия стенопис. Като правило, това става при лична среща, по време на която ние ще можем да се запознаем с особеностите на Вашия интериор, да покажем портфолио на нашите работи по конкретна тематика и да съгласуваме избраната от Вас рисунка.

За художествената ценност на нашите рисунки върху стени говори опитът и високата квалификация на нашите художници – членове на художествени сдружения и постоянни участници на изложби с международен мащаб.

Художественият стенопис във всеки конкретен случай – това е персонален подход, включващ в себе си всички изброени по-горе фактори, всеки от които влияе върху крайната цена на Вашата рисунка върху стената

Ние също така предоставя уроци по рисуване и живопис във Варна

Курсове по рисуване и живопис се провеждат в детски (по-подробно за детската група) и възрастни (по-подробно за възрастната група) групи. Всяка група има собствена програма и методика за обучаване.   

Цената на уроците по рисуване и живописи е 8 лева за един академичен час.

We use cookies themselves to improve the browsing experience on the Web. If you continue to browse we consider that you accept the use. Learn more about Privacy Policy