Рисуване върху стени, стенопис в апартаменти

Как да се украси апартаментът с помощта художествен стенопис?

Нашите художници създават прекрасни рисунки върху стени, които са способни да украсят интериора на всеки апартамент.

В зависимост от Вашия вкус ние заедно с Вас ще направим скици, по които ще се създава декорирането на стените.

 

При оформянето на апартамента от нас е предвидено използването на екологичните акрилови бои, имащи спокойни, не дразнещи очите нюанси. Нарисуваните с такива бои картини не създават бликове, което е особено важно за възприемането на изображението в ограничено пространство. Сюжетите на картините могат да са най-различни в зависимост от стилистическата концепция, гарнитурата на интериора на даденото помещение и предпочитанията на възложителя.

Рисунки върху стени на апартамента винаги е бил ефикасен начин за украса на всякакъв интериор.

От древни времена хората са украсявали своите жилища, и най-древните рисунки, намерени от археолозите, са представлявали нищо друго, освен стенопис. Едни от най-красивите древни рисунки върху стената са били открити в пещерата Алтамира. За разлика от съвременните художници, древните хора за създаване на фрески или стенопис като правило се ползвали с подръчен материал. Често това е бил прост въглен или с различен цвят охра. Понякога те просто са издълбавали рисунки в скалата, но красотата на първобитните рисунки върху стената продължава да пленява и до днешен ден. С течение на времето се променяли и начините за създаване на стенописа. Днес майсторите на стенописа използват екологични, устойчиви на износване материали, благодарение на които стенописът в интериора не губи своите колоритни свойства и остава долговечен.

Рисуване по стени с апартамента и стенописът на стаята – това винаги е творчески подход към оформянето на дома и реализиране на Вашите фантазии. Красивите стенописи ефектно украсяват интериора и често стават главна пикантна черта при оформянето на пространството в дома.

Портрет по снимка. Рисуване на картини и портрети по поръчка.

Художникът по стенописа професионално ще направи рисуване по стени по поръчка.

 Ще изпълни стенописа в интериора, ще подготви по избор всякакви рисунки за стенопис и проработи всички елементи на стенописа, ориентирайки се на Вашия вкус и прислушвайки се към Вашите пожелания.

Стенопис в апартамента «Бяло цветче»

Стенопис в апартамента «Бяло цветче»

Оригинално изглежда решението, когато художественият стенопис се свежда в специално построена за него ниша. При използване на точково осветление рисунката изглежда особено декоративно. Бялото цветче, при падаща върху него отгоре светлина изглежда като скулптурен елемент от интериора, дотолкова обемно и реалистично е предадена най-тънката игра на светлината и сянката върху неговата повърхнина. Пастелният тон на този стенопис придава изисканост и благородство в интериора на апартамента.

1

1

Стенопис

Стенопис "Магнолия" в апартамент

Стенопис в апартамента «Призрачна гора»

Стенопис в апартамента «Призрачна гора»

На стенописа «Призрачна гора» е предхождала картина, изобразяваща силуети на дървета, нарисувани в лиричен романтичен стил. Картината е била взета за основа и отблъсквайки се от този сюжет, е бил решен стенописът на целия интериор на апартамента. Особено сполучливо в този прием е билотова, че при цялата декоративност и орнаменталност на рисунката, художникът е смогнал да напусне скучните и еднообразни повторения, запазвайки орнаменталността на композицията. По същество, излезе голяма картина, изобразяваща таинствена гора. Рисуваните от ръка клонки на дърветата като че ли са разворени в общия интериор, придавайки ефект на таинственост и призрачност в стила на апартамента. В зависимост от осветлението картината се променя. Когато върху нея падат бликове на слънцето, тя става радостна и слънчева. През облачно време придобива успокояващи тонове. Всяка линия на рисунката е сякаш жива. И, ако Вие хвърлите на нея случаен поглед, минавайки покрай стената, то благодарение на виртуозната работа с тона, цялата рисунка идва в движение, започвайки да трепти и да се прелива. Но това движение няма да е натрапчиво. То може да се види, както и многото друго в живописта, само ако Вие това поискате и внимателно се вгледате. Особено ефектно изглеждало централното пано. Отделяло се и привличайки внимание с красиви изящни сребристи силуети на дърветата върху дълбокия тъмночервен фон, то се яви композиционен център на дизайна на целия апартамент. Върху наситения фон на тъмночервените стени четливо са прорисувани блестящи и променящи своя тон силуети на дърветата. Създавайки допълнителен обем на стаята, те са формирали връзване на цялата композиция на централното пано, като подчерта изящният стил на целия интериор.

We use cookies themselves to improve the browsing experience on the Web. If you continue to browse we consider that you accept the use. Learn more about Privacy Policy