• Home
  • Стенописи

Рисуване върху стени, стенопис в апартаменти

Как да се украси апартаментът с помощта художествен стенопис?

Нашите художници създават прекрасни рисунки върху стени, които са способни да украсят интериора на всеки апартамент.

В зависимост от Вашия вкус ние заедно с Вас ще направим скици, по които ще се създава декорирането на стените.

 

При оформянето на апартамента от нас е предвидено използването на екологичните акрилови бои, имащи спокойни, не дразнещи очите нюанси. Нарисуваните с такива бои картини не създават бликове, което е особено важно за възприемането на изображението в ограничено пространство. Сюжетите на картините могат да са най-различни в зависимост от стилистическата концепция, гарнитурата на интериора на даденото помещение и предпочитанията на възложителя.

Рисунки върху стени на апартамента винаги е бил ефикасен начин за украса на всякакъв интериор.

От древни времена хората са украсявали своите жилища, и най-древните рисунки, намерени от археолозите, са представлявали нищо друго, освен стенопис. Едни от най-красивите древни рисунки върху стената са били открити в пещерата Алтамира. За разлика от съвременните художници, древните хора за създаване на фрески или стенопис като правило се ползвали с подръчен материал. Често това е бил прост въглен или с различен цвят охра. Понякога те просто са издълбавали рисунки в скалата, но красотата на първобитните рисунки върху стената продължава да пленява и до днешен ден. С течение на времето се променяли и начините за създаване на стенописа. Днес майсторите на стенописа използват екологични, устойчиви на износване материали, благодарение на които стенописът в интериора не губи своите колоритни свойства и остава долговечен.

Рисуване по стени с апартамента и стенописът на стаята – това винаги е творчески подход към оформянето на дома и реализиране на Вашите фантазии. Красивите стенописи ефектно украсяват интериора и често стават главна пикантна черта при оформянето на пространството в дома.

Портрет по снимка. Рисуване на картини и портрети по поръчка.

Художникът по стенописа професионално ще направи рисуване по стени по поръчка.

 Ще изпълни стенописа в интериора, ще подготви по избор всякакви рисунки за стенопис и проработи всички елементи на стенописа, ориентирайки се на Вашия вкус и прислушвайки се към Вашите пожелания.

Стенопис в апартамента «Бяло цветче»

Стенопис в апартамента «Бяло цветче»

Оригинално изглежда решението, когато художественият стенопис се свежда в специално построена за него ниша. При използване на точково осветление рисунката изглежда особено декоративно. Бялото цветче, при падаща върху него отгоре светлина изглежда като скулптурен елемент от интериора, дотолкова обемно и реалистично е предадена най-тънката игра на светлината и сянката върху неговата повърхнина. Пастелният тон на този стенопис придава изисканост и благородство в интериора на апартамента.

Стенопис

Стенопис "Магнолия" в апартамент

Стенопис в апартамента «Призрачна гора»

Стенопис в апартамента «Призрачна гора»

На стенописа «Призрачна гора» е предхождала картина, изобразяваща силуети на дървета, нарисувани в лиричен романтичен стил. Картината е била взета за основа и отблъсквайки се от този сюжет, е бил решен стенописът на целия интериор на апартамента. Особено сполучливо в този прием е билотова, че при цялата декоративност и орнаменталност на рисунката, художникът е смогнал да напусне скучните и еднообразни повторения, запазвайки орнаменталността на композицията. По същество, излезе голяма картина, изобразяваща таинствена гора. Рисуваните от ръка клонки на дърветата като че ли са разворени в общия интериор, придавайки ефект на таинственост и призрачност в стила на апартамента. В зависимост от осветлението картината се променя. Когато върху нея падат бликове на слънцето, тя става радостна и слънчева. През облачно време придобива успокояващи тонове. Всяка линия на рисунката е сякаш жива. И, ако Вие хвърлите на нея случаен поглед, минавайки покрай стената, то благодарение на виртуозната работа с тона, цялата рисунка идва в движение, започвайки да трепти и да се прелива. Но това движение няма да е натрапчиво. То може да се види, както и многото друго в живописта, само ако Вие това поискате и внимателно се вгледате. Особено ефектно изглеждало централното пано. Отделяло се и привличайки внимание с красиви изящни сребристи силуети на дърветата върху дълбокия тъмночервен фон, то се яви композиционен център на дизайна на целия апартамент. Върху наситения фон на тъмночервените стени четливо са прорисувани блестящи и променящи своя тон силуети на дърветата. Създавайки допълнителен обем на стаята, те са формирали връзване на цялата композиция на централното пано, като подчерта изящният стил на целия интериор.

 

КАК ДА ПОРЪЧАТЕ РИСУВАНЕ НА СТЕНИ?

Нашето студио в България Ви предлага високо качество на професионалните рисунки върху стени и на живописта за интериора на приемливи цени.

Стойността на рисунките върху стени от нашите художници се създава от няколко фактора, определящ от които е категорията за сложност на бъдещата картина или рисунките върху стени.

Ние прилагаме проверени съвременни технологии за изпълнение на художественните рисунки, адаптирайки ги под характеристиките на обекта, интериор ли е това на частно или обществено предназначение.

За да се отговори на въпроса, какви са цените на рисунките върху стени от художниците на нашето студио, необходимо ни е да знаем:

  1. Сюжета на рисунките – главното, което определя стойността на всяка художествена рисунка върху стенатаили цената на картината върху платното.

Всеки избран от Вас сюжет, най-вече може да се отнесе към определена категория сложност.

Ние условно отделяме следните категории:

1) Прости, абстрактни фонове;

2) Средна сложност на рисунката:

- несложни орнаменти,

- шаблонен стенопис,

- рисунки без особено изрисуване,

- силуетна рисунка,

- сложни фонове,

- плоскостни изображения без въздушна перспектива и далечен план;

3) Сложни рисунки върху стени:

- елементи от пейзажа, натюрморта,

- реалистично изобразяване на природата,

- на градския пейзаж,

- висока степен на изрисуване на изображението;

4) Рисунки върху стени с висока категория на сложност, елитни рисунки:

- изображения на хора и животни,

- творчески авторски композиции,

- композиции върху фантастични теми, изпълнени в различни стилове, създадени по желание на Възложителя,

- композиции, изпълнени според мотиви на творбите на други художници.

  1. Площта на стената, предназначена за стенописа, - определя много от гледна точка на технологията за изпълнение на художественния стенопис.
  2. Сроковете за изпълнение на рисунката, а също така датите, когато ние бихме могли да пристъпим към него.
  3. Къде се намира обектът, който е предназначен за стенописа. Ние правим стенопискакто непосредствено върху територията на Възложителя, така и в нашето студио, ако Ви интересува мобилен вариант на картината с голям размер, която ние после ще можем да монтираме във Вашия интериор.
  4. Скици – изпращайте на нашата поща Вашите идеи и готови картинки за изпълнение на рисунката. Ако готова картинка да се избере самостоятелно Ви е сложно, ние с удоволствие ще разработим за Вас комплект от предложения със скици според Ваши желания, от които Вие ще можете да изберете своя бъдещ стенопис.
  5. Точната стойност на бъдещата работа ние ще можем да назовем именно след Вашия избор на скицата за бъдещия стенопис. Като правило, това става при лична среща, по време на която ние ще можем да се запознаем с особеностите на Вашия интериор, да покажем портфолио на нашите работи по конкретна тематика и да съгласуваме избраната от Вас рисунка.

За художествената ценност на нашите рисунки върху стени говори опитът и високата квалификация на нашите художници – членове на художествени сдружения и постоянни участници на изложби с международен мащаб.

Художественият стенопис във всеки конкретен случай – това е персонален подход, включващ в себе си всички изброени по-горе фактори, всеки от които влияе върху крайната цена на Вашата рисунка върху стената

- НАКРАТКО ЗА ИСТОРИЯТА НА СТЕННИЯ ЖИВОПИС.

Рисунките върху стени никога няма да излезе от мода, понеже съществуват от най-ранните времена от появата на човечеството. Първият разцвет на този вид монументално изкуство се наблюдавал още в Древен Рим. Римляните, като са покорявали и завладявали народите, без самите да са подозирали за това, са подпадали под мощното въздействие на поработените от тях култури. Това доведе до факта, че са били подложени на истинско духовно и културно прераждане, което положително се отрази върху развитието на тяхната култура и изкуство.

По време на Древния Рим стенния живопис се превърна в лукс. Именно римската цивилизация подари на света най-първите елегантни фрески, с които, като правило, се украсявали дворцовите стени на аристокрацията. Рисунките върху стени, разбира се, са съществували още и през епохата на египетската цивилизация, но при египтяните те са били най-вече предмет на култ и начин за изобразяване на свещените писания, в които се описвали религиозните събития. Римляните пък смело са подчинили рисунките на стени за удовлетворяване на своите естетически нужди и изцяло се насладявали от красотата на живописта в интериорите от онова време.

Между другото, именно тогава в изобразяването на пейзажа започна да се появява линейна и въздушна перспектива и започна да се изобразява тримерното пространство. След славната за развитието на изкуството епоха на Римската империя светът потъна в мрачната тъмнина на Средните векове. И през този момент творчеството на художниците става религиозно и безименно. И накрая, през петнадесети век в Италия се създават благоприятни условия за развитието на икономиката и изкуството. Започва великата епоха на Възраждането, която остави след себе си великите шедьоври на скулптурата, кавалентната живопис и монументалното изкуство, към което принадлежи художественния стенопис.

По такъв начин, обладавайки с фреска или дори с неголяма рисунка върху стена, вие ставате причастни към изкуството. И можете дори да станете съавтор на произведението, ако вземете участие в неговото създаване. Рисунката на интериора включва най-разни видове художествени техники, започвайки от несложни орнаменти и завършвайки със сериозни многофигурни композиции, които са авторски работи и се оценяват като предмети на изкуството.

Рисунката върху стени в детската стая ще подари на Вас и Вашите деца осещане на радост и щастие. Художественният стенопис в спалнята ще създаде уютна и комфортна атмосфера за почивка. 

Нашите художници ще създадат скици на бъдетата рисунка върху стена изключително за вашия интериор.