Рисувани върху стени в частни домове, къща, вили. Декорация за дома

Забележителните графични работи на художника Мауриц Корнелиус Ешер никога не са оставяли равнодушни хората, интересуващи се и обичащи изобразителното изкуство. По тази причина него много копират и дори създават собствени произведения в разработения от него стил.

Доста удачно неговите сюжети подхождат за оформянето и обработване на интериорите, стенописа в апартамента, извънградската къща или елитен офис.

Така, например, нашият художествен стенопис в дома е бил създаден по мотиви на работа анна Ешер «Нагоре и надолу» (High and Low), създадена от него през 1947 година.

Един от сложните моменти на нашата работа е било това, че рисунката на Ешер представлява литография с неголям размер. Само 50,5х20,5 см. На нас пък ни предстоеше да създадем стенопис от петметрова височина в цвят.

Пет метъра най-сложна архитектура на единия от великите несъществуващи светове на Ешер – това не е малко. Художниците знаят, доколко сложна може да се окаже задачата за преобразяване на чернобялата рисунка в цветна. Колко много варианти и спорни решения се налага да отхвърляме, оставяйки на свой поглед единствено верните.

И все едно духът на противоречието и съмнението продължава да скуби душата. Само след няколко години, попаднайки в Европа и видейки с очите си мавританския стил, аз бях приятно учуден на това, доколко вярно е бил избран цветът и колоритът на картината.

Когато паното за стена е било готово, платното са докарали от работилницата и са монтирали върху стената, където то уютно се разположи в стълбищния процеп на дома. Стенописът дотолкова удачно се вписа в интериора на стълбището, променяйки и преобразявайки пространството, че и до ден днешен много хора, виждайки фотоснимката на този стенопис, не от веднаж разбират, откъде свършва рисунката и започват гастоящите детайли на интериора.

Зачитайки това, че ние сме създали този стенопис в работилницата и не сме имали възможността да го корегираме към конкретния интериор по време на работата, и това, как той работи от различни точки върху зрителя, аз смятам тази картина за свой голям успех.

 Допълвайки и оживявайки дизайна на промещението, рисунките върху стени винаги са ефектна украса на всякаква гарнитура и пикантна черта на Вашето жилищно пространство. 

Стенопис на фасадите на блокове, беседки и градински строежи.

Стенопис на фасадите на блокове, беседки и градински строежи.

За декорирането на строежите с най-различно предназначение, нашите художници използват най-ефикасни начини и техники. Това е художествен стенопис на фасадите, декоративно оформяне на интериорите и фасадите на къщите с помощта на скулптурна резба по дърво, ваяне, мозайка и позлатяване с листове от сплави. Използвайки различни съчетания на тези начини, ние създаваме неповторими арт-обекти, които дълги години ще Ви радват с ярки бои, необичайни форми и уникални сюжети. С помощта на художествени начини за декориране на фасадите може да се създаде единен ансамбъл върху вилната площ, оформяйки беседки, къщички и различни градински строежи в определен стил. Или пък, напротив, да се създаде на своя парцел различни по стил фасади, отразяващи Вашите пристрастия към различни култури, прочути художници или цели исторически епохи.

We use cookies themselves to improve the browsing experience on the Web. If you continue to browse we consider that you accept the use. Learn more about Privacy Policy